Overig
DIBS42 engineer

7 BIM Trends in Opkomst in 2024: Onze Keuze

7 BIM Trends in Opkomst in 2024: Onze Keuze

Introduction

Hallo, en welkom bij onze 2024 update over de MEP-sector binnen de AEC-industrie! We leven in een interessante tijd waarin BIM een grote rol speelt in het veranderen van de manier waarop we MEP-projecten ontwerpen en beheren. BIM groeit snel, met een verwachte toename van 16% van 2023 tot 2032. Het wordt snel een essentieel gereedschap dat de manier waarop we samenwerken binnen MEP-projecten verbetert. In dit artikel kijken we naar de nieuwste trends in BIM en bespreken we hoe deze bijdragen aan deze veranderingen. Het gaat niet alleen om nieuwe technologie; het gaat ook om hoe we onze aanpak van MEP-projecten helemaal vernieuwen.. Laten we samen de nieuwste trends verkennen en ontdekken hoe BIM onze manier van werken in de AEC-industrie verbetert en ons naar een efficiëntere en innovatievere toekomst leidt.

Dus, wat zijn de trends?

De Opkomst van Digital Twins

In 2024 zal de symbiotische relatie tussen Digital Twin-technologie en Building Information Modeling (BIM) het start schoot geven voor een ware metamorfose van de MEP(Mechanical, Electrical, Plumbing)-sector. Deze symbiose is de volledige benadering van MEP-projecten aan het revolutioneren, met daarbij een sterke focus op het verbeteren van de efficiëntie van energiegebruik, kostenbesparing, en het optimaliseren van de tijdsindeling. Het fundament van de metamorfose die zij inleiden, ligt in de kwaliteit van het BIM-model, dat een trouwe afspiegeling moet zijn van de fysieke en functionele eigenschappen van MEP-systemen.

Eenmaal geïmplementeerd wordt Digital Twin snel een aanwinst van onschatbare waarde, en biedt het data in real-time en voorspellende analyses die de gebruiker in staat stellen proactief beslissingen te nemen. De impact is waanzinnig, van het optimaliseren van energieverbruik, tot het beperken van operationele kosten; zelfs tot het stroomlijnen van onderhouds- en managementsprocessen. De integratie van Digital Twin-technologie, ondersteund door een robuust BIM-model, is niet een vluchtige trend, maar zal tot grote veranderingen leiden. Met het herdefiniëren van de normen voor efficiëntie en duurzaamheid binnen de bouw en managementstaken, stuurt Digital Twins de MEP-sector richting een nieuw tijdperk vol innovatie en effectiviteit.

Point clouds Verbonden met Data en Informatie

De MEP-sector ondergaat op dit moment een belangrijke verandering, wat te danken is aan de integratie van pointclouds, data en BIM. Deze integratie verandert de gebieden van ontwerp, bouw, en onderhoud, door het stimuleren van efficiëntie en duurzaamheid, en het reduceren van kosten.

Pointclouds – gedetailleerde verzamelingen van datapunten in 3D die de fysieke ruimte vastleggen – hebben nu de mogelijkheid meer informatie met zich mee te dragen, waaronder materiaalspecificaties en sensorgegevens. Met de juiste software kan je deze informatie toevoegen aan de verschillende gebieden van je pointcloud. Dit betekent dat je minder hoeft te modelleren wanneer je je 3D-representatie alleen nodig hebt voor eenvoudig onderhoud. Bijvoorbeeld, bij het plannen van onderhoud van je boilers, is het niet per se meer nodig om de hele ruimte te modelleren, omdat je pointcloud en de bijbehorende data je al genoeg inzichten kunnen geven. Enkel bij het opnieuw ontwerpen en renoveren zal modelleren nog nodig zijn. Dit biedt een mooie optie om de stap te maken van 2D-revisies naar BIM.

Het maken van deze stap gaat echter wel gepaard met de nodige uitdagingen, waaronder een verschuiving in focus wanneer je begint met Building Information Modeling, het beheren van grote hoeveelheden aan data, en het verzekeren van een soepele interoperabiliteit tussen verschillende platforms. Deze hordes zijn het waard genomen te worden, aangezien de integratie van pointclouds en BIM de lat binnen de MEP-sector hoger heeft gelegd, en daarmee de weg plaveit voor slimmere bouwmethoden en duurzamere constructie.

Interoperabiliteit en Open BIM

De bouwindustrie beweegt zich richting een meer geïntegreerde en coöperatieve workflows, waarmee het een naadloze informatieoverdracht tussen de belanghebbenden binnen een project mogelijk maakt. Open BIM-standaarden spelen een cruciale rol in deze beweging, en maken het eenvoudiger voor diverse softwaresystemen om met elkaar samen te werken en informatie te delen, wat leidt tot een vermindering aan geïsoleerde data pools. Deze trend verbetert niet alleen je samenwerking, maar biedt ook een stevig fundament voor een meer gestroomlijnde en transparante uitvoering.

Het gebruik van open standaarden en de focus op interoperabiliteit maken projectbeheer eenvoudiger en verzekert dat alle neuzen dezelfde kant op staan, en dat mensen eenvoudig informatie kunnen delen en begrijpen. Binnen deze context is het uitbesteden van BIM-diensten een strategisch voordeel geworden. Samenwerken met gespecialiseerde providers als ADDMORE Services helpt project om in lijn te blijven met de meest recente normen voor interoperabiliteit en BIM-ontwikkelingen. Dit soort samenwerkingen verzekeren dat projecten gebruik maken van de meest recente BIM-technologie, waardoor ze competitief en technologisch up to date blijven.

Door deze collaboratieve aanpak, ziet de industrie een steeds meer verenigd, op data-gebaseerd bouwproces, wat een volgende mijlpaal markeert in de realisatie van de volledige potentie van BIM. In een universum waar samenwerking soms kan voelen als het navigeren door een asteroïdeveld, heb je na het adopteren van BIM-standaarden ineens de navigatie skills van Han Solo die in minder dan 12 parsecs de Kessel Run weet te maken. Cruciaal hierbij is dat je zeker bent dat wat je afspreekt ook machinaal te interpreteren is. Focus dus niet alleen op wat de output zou moeten zijn, maar ook op hoe deze volgens de bijbehorende GUIDs hoort te zijn.

Prefabricage en Modulaire Bouw

In het domein van bouwinnovatie, hebben deze methoden hun waarde bewezen, zeker als het gaat om de snelle opbouw van zorgfaciliteiten, waar hele verdiepingen en schachten van MEP, of volledige badkamers, worden voorbereid met indrukwekkende BIM-precisie. Binnen de imposante domeinen van residiëntele en commerciële hoogbouw, worden badkamermodules en andere prefab-modules in samenwerking met BIM gecreëerd, om zo een naadloos integratieproces te garanderen. En zelfs als het gaat om kolossale projecten voor de infrastructuur, zijn de prefab-secties, exact ontwikkeld en ontworpen, zo opgesteld dat een snelle opbouw mogelijk is. Deze voorbeelden onderstrepen hoe de synergie van prefabricage en modulaire bouw met BIM-technologie efficiëntie naar een hoger niveau tilt, constructietijd drastisch vermindert, en de algemene kwaliteit van MEP-projecten verbetert. Hiermee wordt het bouwproces als een perfect uitgevoerde Jedi-missie, met precisie en timing als belangrijkste pijlers voor de weg naar succes.

Blockchain voor Databeveiliging

Blockchain krijgt een steeds belangrijkere rol in het beveiligen en betrouwbaar houden van gegevens binnen bouwprojecten. Stel blockchain voor als een beveiligd boek waarin elke aanpassing en verandering van data binnen een project genoteerd staat, waarbij de data nooit meer veranderd kan worden als het eenmaal in het boek staat en de data door iedereen vertrouwd kan worden. Dit is extreem nuttig voor grote projecten waarbij veel mensen betrokken zijn, en begeleidt een moeiteloze samenwerking door te verzekeren dat alle informatie betreffende het project accuraat en ongewijzigd is.

Desondanks is het combineren van blockchain in het projectmanagement niet zonder uitdagingen. Eén hiervan is het efficiënt werken met grote hoeveelheden aan data. Maar de voordelen, zoals het veiliger en efficiënter beheren van bouwprojecten, zijn helder In de toekomst kan het combineren van blockchain en het Internet of Things (IoT) leiden tot nog betere manieren om samen aan bouwprojecten te werken, en kan het een veilige, gedeelde ruimte voor allerlei soorten bouwinformatie bieden.

Een interessante visie op de rol van blockchain in duurzaamheid komt voort uit het kijken naar waar bouwmaterialen vandaan komen. Zo kan je bijvoorbeeld bekijken of hout wel legaal verkregen is, of kan je deuren taggen met een digitale geschiedenis zodat ze in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze voorbeelden laten zien hoe blockchain de bouw vooruit kan helpen op een manier die beter is voor de planeet. Voor meer inzichten in de rol die blockchain speelt in de verduurzaming van de bouw nodigen we je graag uit om verdere discussies over dit onderwerp op te zoeken. Zelf hebben we hier ook al eerder over geschreven. Als je hierin geïnteresseerd bent, kan je er meer over lezen.

IoT in BIM

De fusie van het Internet of Things (IoT) met BIM in MEP-systemen markeert een revolutionaire verschuiving in de AEC-industrie. De rol van IoT in MEP omvat het betrekken van geavanceerde sensoren binnen bouwsystemen, waarmee real-time verzameling van data en een flinke boost in systeemefficiëntie en management mogelijk wordt gemaakt. Deze naadloze integratie biedt continue monitoring en controle, en bevordert energie-efficiëntie en voorspellend onderhoud.

De real-time data die verzameld wordt door IoT-apparaten integreert moeiteloos in BIM-modellen, en biedt een dynamisch en uitgebreid overzicht van het functioneren van een gebouw. Terwijl uitdagingen als databeheer, beveiliging en IoT-integratie binnen bestaande systemen afhangen van voorzichtig handelen, lijkt de toekomst van IoT met BIM voor MEP waanzinnige mogelijkheden te bieden. Het ontwikkelt zich richting meer uitgedachte toepassingen, waaronder mogelijk AI en machine learning, om zo de efficiëntie en duurzaamheid van de constructie te revolutionaliseren. Deze synergie tussen IoT en BIM vertegenwoordigt niet alleen een gigantische technologische stap, maar opent een portaal naar een slimmere, en responsievere bouwomgeving.

Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML)-integratie

De integratie van AI in BIM vertegenwoordigt een grote stap vooruit voor de bouwindustrie, vooral waar het gaat om het verbeteren van de mogelijkheden en efficiëntie van BIM-software. AI helpt de bouwsector richting een nieuw tijdperk door het automatiseren van complexe taken, van data-analyse tot voorspellend modelleren, waarmee de workflow van een project en besluitvorming meer gestroomlijnd verloopt. Deze verandering is al te zien in de verbeterde real-time-samenwerkingsfeatures en geavanceerde 3D-modelleertechnieken die beschikbaar zijn, die steeds intuïtiever en op-maat-gemaakt voor de specifieke wensen van diverse bouwdisciplines, waaronder MEP, zijn.

Sterker nog, de rol van AI in BIM is uitgebreid naar het bevorderen van duurzaamheid binnen het bouwproces. Dankzij intelligente energiemodellen en levenscyclusanalyses, maken tools die uitgerust zijn met AI meer ecologische bouwmethodes mogelijk door het gebruik van materialen te optimaliseren en zo afval te reduceren. De drang naar AI-integratie onderstreept de toewijding voor innovatie, interoperabiliteit en de wens om mee te gaan met de hernieuwde standaarden van de industrie. Naarmate AI zich meer en meer ontwikkelt binnen het kader van BIM, zal het steeds meer de toekomst van de bouw gaan verfijnen en definiëren, en zal de bouw steeds slimmer, efficiënter en duurzamer worden.

BIM trends Afsluitende Gedachtes

Samengevat is het duidelijk dat de opgesomde innovaties een significante invloed zullen hebben op de MEP-sector binnen de AEC-industrie. Innovatie is de kern van wat DIBS42 is, en we zijn trots om leidend te zijn in het adopteren van deze trends, van het omarmen van cloud-based BIM tot het omarmen van de alles-veranderende mogelijkheden van Digital Twin-technologie. Sterker nog, we hebben een bijzondere innovatieve verrassing voor jullie dit jaar, dus let op wanneer er updates komen!

Onze reis sinds 2019 is een getuigenis van onze onvoorstelbare toewijding aan deze innovatieve methodes. We nodigen de BIM-gemeenschap en engineering professionals uit om contact met ons op te nemen en deel uit te maken van deze transformatie. Jullie samenwerking en inzichten zijn van onschatbare waarden als we ons een weg banen door de complexiteit richting het volledige potentieel dat BIM in zich heeft. Wie zich nog verder wil verdiepen in deze trends en wil samenwerken met een team dat zich volledig toelegt op innovatie, nodigen we graag uit om contact op te nemen met DIBS42. Laten we samen het immer uitdijende universum blijven verkennen, en op weg gaan naar een slimmere, efficiëntere toekomst in de bouw.