BIM Technology
E-schema BIM

Elektra Installatieschema in BIM anno 2024


Elektra Installatieschema in BIM anno 2024

Introductie

Elektrische installaties en overdenken gaan meestal samen. Terwijl je het je voorstelt voordat het project begint, kunnen die kronkelende lijnen een algemeen idee geven, maar wat met de complexe details – de stromen, krachten en precieze verbindingen die een gebouw tot leven brengen? Hier komen e-schematics van pas.

E-schematics, ook bekend als elektronische schema’s of circuitschema’s, bieden een duidelijk en beknopt beeld van hoe elektronische componenten in het gebouw integreren. Het geeft elke lijn van elektrische componenten een doel. Dit artikel kijken we naar hoe e-schematics werken in BIM en hoe ze hetzelfde niveau van precisie en helderheid kunnen brengen naar jouw volgende project.

E installatieschemas in BIM

De complexe details van elektrische systemen, stroom, verlichting en andere laagspanningscomponenten worden vaak vereenvoudigd tot eenvoudige lijnen op traditionele BIM-modellen. Hier komen e-schematics in beeld, fungerend als een hulpmiddel voor het integreren van cruciale informatie direct in het BIM-model.

BIM-modellen stellen elektrische systemen voor met vereenvoudigde lijnen, wat het moeilijk maakt om de details te visualiseren. Echter, e-schematics kunnen binnen het BIM-platform geïntegreerd worden, waarbij elke draad, schakelaar en component met perfecte helderheid wordt getoond. Deze verschuiving van eenvoudige lijnen naar gedetailleerde schema’s leidt tot een compleet begrip van het gebouw.

Architecten, ingenieurs en alle betrokkenen bij het project profiteren van duidelijke en consistente informatie, wat leidt tot verbeterde samenwerking en communicatie. E-schematics fungeren als een duidelijke en precieze routekaart, die het complexe werk van een gebouw ’s elektrische systemen onthult.

De goede kant van e-schematics in BIM ligt in de veelzijdigheid. Ze bieden gespecialiseerde schema’s voor specifieke functionaliteiten:

 • Elektrische kracht en laagspanningsschema’s: deze gedetailleerde diagrammen vertegenwoordigen het gehele stroomdistributienetwerk, verlichtingscircuits en bedieningspanelen. Elk elektrisch component, zijn aansluitpunten en technische specificaties worden zorgvuldig gepresenteerd om ervoor te zorgen dat er een duidelijk begrip is van de elektrische infrastructuur van het gebouw.
 • Extra-laagspanningssystemen schema’s en blokschema’s: Deze systemen zijn een belangrijk onderdeel van elk gebouw omdat ze beveiligingscontrole, toegang, connectiviteit met het internet, telefoon- en kabelsystemen, branddetectie en vele andere bieden. De diagrammen tonen alle verbindingen tussen belangrijke delen van die systemen, hoe ze handelen, hoe ze reageren en hoe ze zijn verbonden.
 • Verlichtingsregelingssystemen schema’s: Een verlichtingsregelsysteem is een netwerk van apparaten en software waarmee gebruikers de verlichting van een ruimte kunnen regelen. Deze systemen bieden verschillende functionaliteiten, waaronder het aan- en uitzetten van lichten, het aanpassen van helderheidsniveaus, het instellen van verlichtingsschema’s en zelfs het veranderen van de kleur van de lichten in sommige gevallen. Ze kunnen worden gebruikt in residentiële, commerciële en industriële instellingen om energie-efficiëntie te verbeteren, gemak te vergroten en sfeer te creëren. Verlichtingsregelingssystemen bestaan doorgaans uit sensoren, schakelaars, dimmers, controllers en soms centrale beheersoftware of apps voor afstandsbediening en automatisering. Ze kunnen variëren van eenvoudige handmatige schakelaars tot geavanceerde geautomatiseerde systemen die geïntegreerd zijn met slimme huistechnologie. Hun schematisch diagram zou typisch componenten zoals stroombronnen, schakelaars en dimmers, bedieningsmodules, verlichtingsarmaturen, optionele sensoren en hun bedrading illustreren. Dit geeft een duidelijk overzicht van hoe ze zijn verbonden en helpt het netwerk te onderhouden door gemakkelijk problemen op probleemlocaties op te lossen.
 • Bliksembeveiligingssystemen: Een bliksembeveiligingssysteem is een set maatregelen en apparaten ontworpen om structuren en elektrische systemen te beschermen tegen de schadelijke effecten van blikseminslagen. Deze systemen zijn met name cruciaal voor gebouwen, infrastructuur en uitrusting die kwetsbaar zijn voor door bliksem geïnduceerde piekspanningen en overspanningen. Schematische voorstellingen van die systemen tonen bliksemstangen, neerwaartse geleiders, aardingssystemen, overspanningsbeveiligingsapparaten, verbindingen, enz.

Door e-schematics op te nemen in de BIM-workflow, ervaren projecten heel wat voordelen. Verbeterde coördinatie tussen disciplines, verminderde fouten door misinterpretaties en efficiënte clashdetectie die kostbaar herwerk minimaliseert – dit zijn slechts enkele basisvoordelen. Daarnaast maken e-schematics in het BIM-model het eenvoudiger om gebouwen over tijd te beheren. Ze helpen bij het onderhoud en het efficiënt repareren van elektrische en laagspanningssystemen.

Waarom E-Schematics belangrijk zijn in BIM

De integratie van e-schematics in BIM-processen biedt voordelen die het gehele bouwproces verbeteren. Hier is hoe e-schematics een significante impact maken:

 • Betere Samenwerking en Communicatie: Traditioneel worden elektrische systemen op BIM-modellen weergegeven door vereenvoudigde lijnen, waarbij cruciale details verborgen blijven. E-schematics overbruggen deze kloof door gedetailleerde diagrammen beschikbaar te stellen voor alle belanghebbenden. Architecten, ingenieurs en andere disciplines kunnen de complicaties van elektrische systemen begrijpen, wat leidt tot soepelere samenwerking en communicatie. Iedereen heeft de neus dezeflde kant op staan, wat leidt tot minder misverstanden en een efficiëntere projecten.
 • Verbeterde nauwkeurigheid van het ontwerp en minder fouten: Gedetailleerde e-schema’s geven een duidelijk beeld van elk elektrische component, de aansluitingen en technische specificaties. Dit geeft een meer diepgaande en nauwkeurige ontwerpfase. Mogelijke fouten of inconsistenties worden zichtbaar tijdens de ontwerpfase, waardoor het risico op dure nabewerking tijdens de bouw wordt geminimaliseerd.  E-schema’s fungeren als een essentieel hulpmiddel voor het waarborgen van een goed gecoördineerd en foutloos elektrisch systeem
 • Vereenvoudigd facilitair beheer en onderhoud: Het beschikbaar hebben van gedetailleerde schema’s binnen het BIM-model vereenvoudigt het facilitair beheer gedurende de hele levenscyclus van het gebouw.  Onderhoudsploegen hebben gemakkelijk toegang tot de gecompliceerde werking van de elektrische systemen en kunnen deze begrijpen, waardoor efficiënte probleemoplossing en reparaties mogelijk zijn.  E-schema’s fungeren als een waardevol referentiepunt voor doorlopend onderhoud en zorgen voor een soepele werking van de elektrische systemen van het gebouw.

Door e-schema’s in BIM op te nemen, ervaren projecten een aanzienlijke verbetering in samenwerking, nauwkeurigheid en algehele efficiëntie.

Nadelen van E-schema’s in Revit

Hoewel BIM-voordelen biedt voor het integreren van e-schema’s, hebben de gebruikers van Revit er niet zoveel voordelen mee, omdat het geen e-schematische functionaliteit heeft en er geen tools voor beschikbaar zijn. Dit kan een aanzienlijke invloed hebben op uw workflow en projectresultaten.

Dit is waarom het op dit moment niet helemaal mogelijk is om alleen op Revit te vertrouwen voor e-schema’s

 • Beperkte functionaliteit: Revit is een uitstekende software voor BIM, maar het is voornamelijk ontworpen voor architecten en er zijn ook MEP-functies geïmplementeerd. Daarom ontbreken gereedschappen en acties die nuttig zijn voor mechanisch, elektrisch en sanitair zowel in kwaliteit als in kwantiteit.  Het ontbreken van beschikbare tools in de software zelf voor elektrische schema’s maakt het moeilijk om een nauwkeuriger model te maken.

Uitdagingen met bestaande E-schema’s BIM-plug-ins

Het is belangrijk om te weten dat zelfs bestaande BIM e-schematische plug-ins misschien niet perfect zijn:

 • Uitdagende User Interface: Sommige tools missen een duidelijke en gebruiksvriendelijke interface, waardoor ze onhandig in gebruik zijn.  Een ideale tool moet intuïtief zijn voor het efficiënt genereren, bijwerken en beheren van schema’s.
 • Integratieproblemen: Hoewel sommige e-schematische tools integreren met BIM-software, zijn ze niet allemaal compatibel met Revit.  Dit kan leiden tot uitdagingen op het gebied van gegevensuitwisseling en de workflow verstoren.
 • Bijkomende kosten: Elke bestaande E-Schematics-tool die goed werkt, heeft een specifieke prijs en moet vaak worden aangepast of bijgewerkt. Dat kan op de lange termijn duur komen te staan, zeker als je de tool niet dagelijks gebruikt.
 • Ervaring nodig: De meeste tools die tegenwoordig beschikbaar zijn, vereisen nogal wat kennis en ervaring, dus ze zijn niet erg handig voor nieuwe gebruikers en BIM-junioren.

In wezen kan het ontbreken van een kwalitatief goede, praktische, gebruiksvriendelijke e-schematische functie in Revit uw workflow moeilijker maken dan het zou moeten zijn, over taken die in de huidige tijd beheersbaar en gemakkelijker hadden moeten zijn.

Conclusie

E-schema’s zijn een krachtig hulpmiddel voor BIM-workflows en bieden een duidelijke en gedetailleerde routekaart voor de elektrische systemen van een gebouw. Door ze te integreren in het BIM-model ervaren projecten belangrijke voordelen: verbeterde samenwerking, verbeterde ontwerpnauwkeurigheid en vereenvoudigd facilitair beheer.

Revit-gebruikers staan echter voor een uitdaging: een gebrek aan native e-schematische functionaliteit. Hoewel bestaande plug-ins voor e-schema’s oplossingen bieden, kunnen ze beperkingen hebben op het gebied van gebruikersinterface, integratie met Revit of algemene functionaliteit. Het ideale scenario ligt in een e-schematische plug-in die naadloos integreert met Revit en een gebruiksvriendelijke ervaring biedt voor het genereren, bijwerken en beheren van e-schema’s. Dit zal het volledige potentieel van e-schema’s in BIM-workflows ontsluiten en alle projecten die er gebruik van maken begeleiden naar duidelijkheid, efficiëntie en goede samenwerking in de bouwsector.