BIM Development
Image of a lego men walking on legos, representing 5 steps with working in large BIM projects

Top 5 cruciale tips bij grootschalige BIM-projecten

Top 5 cruciale tips bij grootschalige BIM-projecten

Beginnen aan een grootschalig BIM-project voelt als een zeiltocht over de uitgestrekte oceaan van de digitale constructie. Precisie, planning, en samenwerking vormen samen het kompas dat de weg aangeeft. In deze blog verdiepen we ons in de vijf essentiële stappen op de weg naar succes bij dit soort projecten. Van de blauwdruk van een BIM Execution Plan (BEP) tot aan de harmonie die gepaard gaat met effectieve communicatie; elke stap is een cruciaal onderdeel van het complexe systeem dat grootschalig ontwerp is. Dus, zet je schrap, schippers op de zee van de digitale bouw, terwijl we deze cruciale stappen in kaart brengen en een licht werpen op hoe deze gezamenlijk het succes van jullie BIM-avontuur vormgeven.

1 – Stel je BEP (BIM Execution Plan) vast

Het BIM Execution Plan, of BEP, is meer dan alleen een leuk document dat aan het verstoffen is in een digitale lade. Het BEP is het kloppende hart van jouw BIM-projecten. Zie het voor je als de blauwdruk voor de engineer, niet alleen voor leidingen en stopcontacten, maar voor alle informatie en samenwerking die de kern vormen van BIM en het gebouw. BEP brengt nauwkeurig in kaart hoe jouw project in de digitale wereld zal uitpakken, van de software en standaarden die door elk teamlid gebruikt moeten worden, tot aan de exacte rollen en verantwoordelijkheden van ieder individu. Het is als een gedeelde taal, waarvan iedereen hetzelfde BIM–dialect spreekt. Misverstanden en kostbaar meerwerk behoren daardoor tot het verleden.

Zonder BEP, is een groot BIM–project als een schip, verloren op zee, overgeleverd aan de grillen van clashende workflows en onduidelijke verwachtingen. BEP is je roer, en helpt je navigeren naar een pad van samenwerking. Het BEP levert de communicatiekanalen die nodig zijn om iedereen op één lijn te houden, en stelt vast wat nodig is om aan de kwaliteitscontrole te voldoen, zodat je digitale model een betrouwbare weerspiegeling van de werkelijkheid is. Het gaat daarbij niet alleen om efficiëntie, maar vooral ook om vertrouwen en duidelijke afspraken. Het BEP stelt ieder teamlid in staat om zijn expertise bij te dragen, deel uit te maken van het grotere geheel en zich gewaardeerd te voelen in zijn rol.

Waarom is het BEP (BIM Execution Plan) zo belangrijk voor grootschalige BIM (Building Information Modeling)-projecten? Om een kort antwoord te geven: BEP is de sleutel die potentiële chaos kan veranderen in gecontroleerd succes. Het BEP vermindert risico’s, verbeter teamwork en biedt houvast voor een gemeenschappelijke visie. Desondanks is het belangrijk om te zeggen dat de effectiviteit van BEP sterk afhangt van de toewijding en eensgezindheid van iedereen die bijdraagt aan het project. Wekelijkse checks en gesprekken over de afspraken die zijn vastgesteld in het BEP zijn nodig om te voorkomen dat het niet het zoveelste document wordt dat aan het verstoffen is in een digitale lade. Maar wanneer het met zorg wordt toegepast en bijgehouden, tilt het BEP grootschalige BIM–projecten naar een hoger niveau, en is het een uitstekend voorbeeld van wat een doordachte planning en goede samenwerking kan doen in het dynamische werkveld dat de bouw is.

2 – Zorg voor sterk en veilig leiderschap

Succes bij grootschalige BIM-projecten is afhankelijk van leiderschap gebaseerd op een diep begrip en kennis van BIM en de ontwerp- en bouwfase. Er zijn leiders nodig die om kunnen gaan met uitdagingen binnen de coördinatie, die weloverwogen beslissingen kunnen nemen, en die het team kunnen sturen naar een geslaagd, en op tijd opgeleverd BIM-model.

De juiste leiders plaatst een ieder in hun kracht, voeden innovatie en garanderen een goede MEP-integratie. Hun rol is essentieel in het bewerkstellingen van een workflow die efficiëntie bevordert en samenwerking centraal zet.

Met het vooropstellen van leiderschap dat niet alleen inspireert maar ook visie en ondersteuning biedt, kunnen BIM-projecten zich ontwikkelen van digitale blauwdruk tot een functionele werkelijkheid. Dit laat zien dat de combinatie van betrokken leiderschap en gemeenschappelijke expertise een belangrijke rol speelt in de toekomst van de bouw, en benadrukt het gegeven dat effectief leiderschap de sleutel is voor BIM-succes.

3 – Ontwikkel een robuust Model Breakdown Structure (MBS)

Het Model Breakdown Structure (MBS) in Building Information Modeling (BIM) is een framework dat gebruikt wordt om de verschillende componenten van een bouwproject te organiseren en categoriseren. Hiermee wordt een complex project in behapbare segmenten en modellen opgedeeld, die elk focussen op een specifiek onderdeel. Denk hierbij aan elektrische systemen, leidingsystemen, of bouwkundige onderdelen. MBS is essentieel in het managen van de complexiteit van een groot BIM–project. Het is de kaart die het project opdeelt in kleinere, meer behapbare stukken.

In het structureren van bouwprojecten, is precisie van levensbelang bij het verschil in bouwkundige en constructieve aspecten en de installatietechnische (MEP) systemen. Anders dan bij bouwkundige onderdelen, zijn MEP-systemen vanwege hun complexiteit en productgebonden ontwerp zeer afhankelijk van een gespecialiseerde en andere aanpak. Het is daarom essentieel om een specifieke MEP-strategie aan te nemen om fouten te voorkomen en zeker te weten dat alles klopt en goed doorberekend is.

Dit is waarom

  • Een gids voor het plannen van de informatiestroom en coördinatie: Het MBS faciliteert een duidelijke en georganiseerde stroom van informatie gedurende het hele project, en biedt dankzij het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden, een efficiënte samenwerking tussen de verschillende disciplines.  
  • Het verbetert MEPCoördinatie door conflicten te voorkomen: MBS isoleert mogelijke conflicten tussen MEP en bouwkundige en constructieve elementen al vroeg in het proces, waarmee het meerwerk en kostbare fouten tijdens de bouwfase weet te voorkomen.  
  • Het standardiseert communicatie: Het MBS biedt een systeem met gedeelde benamingen en codes voor de gebieden. Hierdoor zit iedereen, van architecten tot installatietechnische professionals, op dezelfde lijn. 

Samengevat, het MBS is meer dan een technische tool; het is essentieel voor het organiseren en beheren van grote BIM-projecten. Het biedt een handvat voor de complexiteit, stimuleert efficiënt werken, en garandeert eensgezindheid onder de betrokken personen, wat weer leidt tot een succesvol eindproduct. Met het MBS kan je van de ingewikkelde uitdaging van grootschalige BIM-projecten een gecoördineerd en succesvol bouwproces maken.

4 – Stel duidelijke BIMregels op

BIM-regels, die worden bewaard in een IDS en worden opgesteld aan de hand van de specificaties in het contract, vallen meestal grotendeels samen met specifieke BIM-standaarden. Deze regels zijn ontworpen om duidelijkheid te bieden voor zowel het contract als de betrokken standaarden. Regelmatige, idealiter wekelijkse, checks zijn nodig om te zorgen dat deze regels nog gevolgd worden Deze pro-actieve benadering helpt bij het opsporen van potentiële misverstanden en afwijkingen, waarmee meerwerk voorkomen wordt. Het is van groot belang om deze regels op te nemen binnen het BIM Execution Plan (BEP), en nog beter is het om ze te benoemen in de contracten met onderaannemers.

Cruciale elementen van BIM-standaarden zijn

  • Datastructuur en formats: Dit gaat om het organiseren van informatie op zo’n manier dat iedereen deze kan gebruiken en begrijpen, waardoor geen problemen ontstaan bij het gebruiken van verschillende systemen en het delen van informatie over modellen veel makkelijker gaat. 
  • Modelleerconventies: Deze richtlijnen geven aan hoe de verschillende elementen van een gebouw binnen een BIMmodel passen. Denk hierbij aan een universele weergave van onder andere muren, ramen en installatietechnische systemen. 
  • Samenwerkingsprocedures: Deze standaarden zorgen ervoor dat het duidelijk is hoe teamleden, waaronder architecten, engineers en aannemers, betrokken moeten zijn bij het delen en beheren van, en de communicatie over BIMmodellen. 
  • Documentatie en verslag: Het is essentieel voor de voortgang van je project om exacte en gedetailleerde verslagen te bewaren van alle wijzigingen. 

BuildingSmart is een van de belangrijkste bijdragers aan het standaardiseren van BIM-regels binnen organisaties. BuildingSmart loopt voorop in het ontwikkelen en onderhouden van de internationale standaarden, en speelt daarmee een sleutelrol in het vormen van efficiëntie en duidelijkheid in de bouw. Hun constante bijdrage vormt het fundament van de technologische en methodologische ontwikkeling van BIM in ons werkveld.

Om BIM–standaarden effectief te kunnen implementeren, is het belangrijk om vast te stellen welke kwaliteit we nastreven. Iedereen die betrokken is, en dan vooral de specialisten die bezig zijn met zaken als MEP-engineering, moeten op de hoogte zijn van welk niveau nagestreefd wordt, en hoe ze hun data (tot op GUID niveau!) en detailniveau organiseren. Door gevestigde standaarden als ISO 19650 als fundament te gebruiken en aan te passen aan de specifieke eisen van het project, kan consistentie en kwaliteit op een hoog niveau blijken. Regelmatige checks en controles van deze standaarden met tools als Solibri, Navisworks en BIMCollab zijn nodig om conflicten op te sporen en op te lossen.

Het is van groot belang om technologie te combineren met expertise. De training van teamleden, en dan vooral van de mensen die zich bezighouden met complexe systemen als MEP-ontwerpen, helpt bij het hooghouden en verbeteren van de standaard. Daarnaast ontstaan innovatieve oplossingen en goede uitkomsten in een klimaat van open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Door hierop te focussen, haalt en overtreft elk nieuw BIM-project alle verwachtingen, en ontstaat er een digitaal model vanuit expertise en samenwerking.

5 – Effectieve communicatie

Bij grote BIM-projecten, is goede communicatie de sleutel voor het samenbrengen van het werk van architecten, engineers en aannemers. Hiervoor is een gemeenschappelijke taal nodig, met universele formats, modellen die op elkaar aansluiten en gedetailleerde MEP-coördinatie. Het is van belang dagelijks te bespreken hoe het proces verloopt en welke mogelijke knelpunten ontstaan, om het project op de rails te houden.

Gestructureerde vergaderingen over het coördineren van het ontwerp, de data en de clashes, zijn belangrijk voor de eensgezindheid en het efficiënt oplossen van aandachtspunten.

Technologie voor het delen van informatie en het opsporen van conflicten is ontzettend belangrijk, en biedt transparantie en efficiëntie gedurende het hele project. Daarnaast moet het projectmanagement zich bezighouden met communicatiestrategiën en in dienst staan van het creëren van een cultuur van participatie en open feedback.

Met het vooropstellen van heldere en gestructureerde communicatie, zijn misverstanden verleden tijd en is een succesvolle samenwerking gegarandeerd.

Een laatste gedachte

Uiteindelijk kan je het managen van een groot BIM-project nog het best vergelijken met het navigeren van een sterrenschip door het complexe universum van de bouw. Het BEP bepaalt de route, en zorgt ervoor dat de gehele bemanning – en vooral die in MEP-rollen– begrijpen wat hun positie is in dit intergalactische avontuur.

Betrouwbaar en visionair leiderschap wordt gevraagd van onze kapitein, die het team naar het eindpunt zal moeten navigeren. De kaart van het sterrenstelsel vind je in de Model Breakdown Structure, waarin communicatie wordt gestandaardiseerd, de planning wordt bevorderd en aanlopers worden voorkomen. Het volgen van de juiste regels voor BIM garandeert precisie en nauwkeurigheid, en is de kern van het afstellen van je sterrenschip.

Effectieve communicatie is wat ervoor zorgt dat je team op één lijn staat. Daarnaast moet je onthouden dat een goede planning essentieel is voor een goed proces. De vijf stappen die we vandaag hebben besproken zijn niet alleen richtlijnen, maar vormen de basis voor succes in grootschalige BIM-projecten, en maken ambitieuze blauwdrukken tot indrukwekkende bouwwerken met de kracht van strategische planning en samenwerking.