Jaar:
2021
Opdrachtgever:
Walraven
Verleende diensten:
Content Creatie, Trainingen
STATUS:
afgerond

Training Geavanceerde Content Creatie - Walraven

Advanced content creation training image

Opdracht:

Bedrijfsspecifiek ingerichte training voor content met als onderwerpen: Toepassen van connectoren, formules, materialen, gedeelde parameters en opzoektabellen

Resultaat:

Meer content creatie kennis bij de werknemers van Walraven.