Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Godina:
2020/2021​
Klijent:
Heijmans Utilitiet
Pružene usluge:
BIM Konsultacija, BIM Podrška

Zadatak:

Čineći inženjersko odeljenje Heijmansa spremnim za digitalno usvajanje Blizanaca,koristeći agilne i LEAN tehnike. Implementacija novog softvera i obuka ljudi na poslu.Razvijanje optimizacija sa Heijmans timom na BIM procesu.

Rezultati:

Integrisani predlošci, centralizovana platforma znanja. Kontinuirano poboljšanje je sada standard.