Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Godina:
2021
Klijent:
vanPanhuis Installatietechniek
Pružene usluge:
Design and engineering
Veličina:
62.000 m2
Ukupna cena projekta:
€100 milliona
status:
u toku
Green Future Hessing Venlo – vanPanhuis img1

Zadatak:

Modelovanje i koordinacija mehaničkih sistema novog distributivnog centra Hesinga od projektovanja do građevinske faze.  Radimo zajedno na svim disciplinama kako bismo se uverili da će svi posebni sistemi biti optimizovani za izgradnju na licu mesta.  Pošto je ovo fabrika za preradu hrane, postoje visoki  higijenski propisi za mehaničke sisteme.

Rezultati:

u toku.

Green Future Hessing Venlo – vanPanhuis image 2
Green Future Hessing Venlo. Project 3
Green Future Hessing Venlo Image 4

Vimexx