Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Godina:
2021
Klijent:
Walraven
Pružene usluge:
Kreiranje sadržaja, Skripte i alati, Projektovanje i inženjerski projekti

Zadatak:

Razvijanje parametričnih Revit porodica horizontalnog distributivnog sistema Walravena.  Rad sa običnim Revitom i korišćenje programa Dinamo za ubrzavanje procesa pravljenja 80.000 različitih tipova.

Rezultati:

Isporučen paket porodica Revit koji može da komunicira sa radionicom Walravena, koju ćemo razvijati i održavati u našem partnerstvu sa Walravenom.

3_3
3_4