Godina:
2021
Klijent:
Drenth Engineering
Pružene usluge:
Projektovanje i inženjerske usluge, Prenos projekata u BIM
Veličina:
20.000 m2
status:
završeno

Zadatak:

Projekat Maanplein je građevinski kompleks koji je renoviran i preuređen sa funkcije bivše kancelarije na više funkcija, kao što su kancelarije i stanovi. Dok se ponovo razvija, postavljeni su i ciljevi za podizanje trajnosti i energetske efikasnosti na moderne standarde. Da bi se to postiglo, polovina fasade i polovina sadašnjih građevinskih službi morali su da budu zamenjeni.

Naš zadatak u ovom projektu je bio da napravimo model koji sadrži HVAC i sanitarne sisteme zgrade “Maanplein Universe”. Naš glavni cilj je bio da originalne mehaničke građevinske sisteme od starih crteža pretvorimo u novi BIM model. 

Rezultati:

Izgradnjom ovog modela DIBS42 je klijentu omogućio lakšu koordinaciju i dizajniranje svojih novih sistema u kombinaciji sa postojećim. Takođe, BIM modelu su obezbeđeni podaci prilagođeni potrebi kupca prema najnovijim holandskim BIM standardima, kao što je “BIM osnova ILS 2.0”. Zbog toga klijent tačno zna šta da očekuje od podataka unutar ovog modela. Ovo takođe pruža svim aktuelnim i budućim korisnicima ovog modela solidan standard o načinu čitanja i razumevanje dodatih podataka unutar objekata ovog modela, što na kraju sprečava gubitak podataka.