BIM

Kako da na najbolji način koristimo BIM

Kako kompanije mogu imati koristi od BIM-a? Da li je detekcija kolizija najznačajnija beneficija BIM-a? Da li BIM pomaže izvođačima radova da prave pametnije i efikasnije izbore kada je u pitanju optimizacija troškova? 

To je samo nekoliko  pitanja o kojima profesionalci u industriji razmišljaju tokom rada na građevinskim projektima. 

U proteklih nekoliko godina BIM (Building Information Modeling) je  postala jedna od tema o kojoj se najviše pričalo u građevinskoj industriji. Postoji nekoliko razloga zbog kojih je BIM odabran  proces planiranja  izgradnje i održavanja objekata u savremenom dobu! 

BIM se može opisati kao proces  kreiranja i upravljanja informacijama u građevinskim projektima, što možemo zaključiti iz imena. BIM nije samo 3D dizajn; to je mnogo više od tehnologije – to je složen proces projektovanja i izgradnje u okviru AEC industrije koji se koristi za stvaranje pametnih zgrada budućnosti. 

Iako mnogi ljudi misle da  je BIM povezan samo sa procesom  projektovanja, on       predstavlja  ključni proces za svaku fazu u životnom ciklusu zgrade, kao što je ranije pomenuto , od digitalnog  do fizičkog modela u stvarnom životu (odnosno zgrade). 

Povezivanje timova, tokova posla i svih podataka u životnom veku jedne građevine jedna je od najznačajnijih prednosti koje BIM može da pruži – od projektovanja i inženjeringa preko građevinarstva i operacija – kako bi se postigli što bolji rezultati! 

Potrudićemo se da vam objasnimo neke od najvažnijih prednosti BIM-a u ovom postu, ili ćemo vam, da pojednostavimo, reći ZAŠTO JE VAŠOJ KOMPANIJI POTREBAN BIM! 

7 najbitnijih prednosti BIM-a: 

  • Vizualizacija projekta pre njegovog izvođenja 

Pravljenje trodimenzionalnog modela znatno olakšava prikazivanje finalnog proizvoda i stavljanje strukture (građevine) u stvarni  svet. BiM proces omogućava izgradnju virtuelnih 3D modela koji se mogu menjati i analizirati, što olakšava razumevanje odnosa između prostora, materijala i sistema pre nego što se zgrada uopšte izgradi! Baza podataka generiše trodimenzionalnu sliku i izradu nacrta. Kao rezultat toga, BIM metod može da konstruiše, pregleda i testira zgradu u tri dimenzije.  To što možemo u potpunosti da vizualizujemo projekat pre nego što počnemo da gradimo olakšava svim stranama da  razumeju šta gradimo. 3D model govori mnogo više od  2D crteža!   

  • Vizualizacija mekih i tvrdih kolizija 

U skladu sa fazama projekta, sve možete projektovati do savršenstva. Pomoću BIM-a možete rano videti nedostatke modela, a zatim ih izbeći na gradilištu. Zato što BIM tehnologija olakšava lociranje kolizija između predmeta (tvrdih kolizija)   kao što su ležišta za kablovsku televiziju , kanalizacione cevi i ventilacione cevi. Prosto rečeno, provera može biti podešena tako da automatski proverava kolizije i kreira izveštaje. Takođe je moguće locirati  meke kolizije kao što su cevi  hladne vode blizu cevi tople vode sa automatizacijom ili vizuelnom proverom. Biti u stanju da koordinirate meke i teške  kolizije   uštedeće vreme i spoljašnje neuspehe u poređenju sa  klasičnim upravljanjem informacijama o projektu. 

 

  • Projektovanje i izgradnja se završavaju brže nego ikada   

Arhitekte i BIM inženjeri mogu brže da projektuju dizajn pomoću BIM softvera, dok procenitelji mogu da daju preciznije procene sa BIM modelima. Da li se sećate kada su nacrti obično korišćeni? (Ili ste već počeli  sa  CAD-om na  početku    karijere?) U to vreme, većina ljudi je smatrala da su masivni novi kompjuteri preterano spori, skupi i teški za rad. Stvari su se od tada mnogo  razvijale i tehnologija je uznapredovala. Arhitekte i dizajneri se takmiče da pronađu nove načine   da razlikuju svoje proizvode. Cilj im je da svaki bude bolji, a da u isto vreme budu pristupačni. Izrada 2D crteža je brža od razvoja modela, ali nećete moći da napravite toliko podešavanja 

 

  • Optimizacija troškova 

Ne biste želeli da stignete na gradilište i otkrijete da su cevi koje ste naručili nekompatibilne sa projektom, što ih čini dodatnim troškom, zar ne? 

BIM vas tera da centralizujete informacije o zgradi tako da postoji jedna istina, da biste ponovo koristili informacije za sve digitalne procese, što čini proces bržim za pronalaženje pravih informacija. Ovo štedi mnogo vremena i na kraju mnogo grešaka koje se mogu desiti van samog projekta. 

Troškovi predstavljaju jedno od glavnih pitanja u AEC industriji. Uz informacije o troškovima koje je prikupio BIM odluke o troškovima se donose mnogo jednostavnije! BIM pomaže izvođačima radova da naprave bolji izbor materijala, tako da se na taj način  otpad (trošak) može smanjiti. Značajna činjenica koju treba uzeti u obzir u vezi sa ovom prednostima BIM-a je da je nedavno istraživanje pokazalo da je preko 75% građevinskih organizacija koje su koristile BIM zabeležilo znatno smanjenje troškova. 

  • Saradnja i dinamičke ispravke 

Jedna od glavnih prednosti BIM-a je agilnost, koja    omogućava svakoj osobi koja radi na projektu da brže stiče infrmacije u vezi samog projekta, kao i da ostvari uspešnu komuniciju sa ostalima. Možete da ubrzate komunikaciju između vas i klijenta kada koristite BIM, što doprinosi validnosti vašeg projekta. 

  • Ishod višeg kvaliteta 

U cilju izrade visokokvalitetnog građevinskog projekta (odlične moderne zgrade), potreban je dobro sinhronizovan, važeći  i pouzdan model! To se može postići samo uspešnom    saradnjom građevinskih radnika sa projektantima i projektantima koji distribuiraju BIM alate sa ciljem da prate izradu celog projekta u realnom vremenu. 

 

  • Unapređenje bezbednosti i zdravstvenih uslova na radu  

Bezbedna izgradnja i razmatranje svih bezbednosnih mera je od vitalnog značaja za sve ljude koji učestvuju u projektu. Kada govorimo o zdravlju i bezbednosti  na radu (OHS),govorimo o potpunoj dobrobiti zaposlenih na radnom mestu. BIM može da unapredi  zdravlje  i bezbednost radnika dok su na gradilištu. 

Očekuje se da će do 2050. godine svetska populacija dostići 9,7 milijardi ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije. Da bi išao u korak sa globalnim tržištem, AEC sektor ne sme samo da se prebaci na pametnije, efektivnije načine razvoja i izgradnje, već i da pomogne i učestvuje u razvoju inteligentnijih, otpornijih lokacija. 

Nadamo se da ste čitajući ovo shvatili zašto Vam je BIM neophodan ako radite u AEC sektoru!