BIM BLOCKCHAIN Development Technology

Izgradnja na blockchain-u: Sledeća faza BIM tehnologije

BIM tehnologija (Building Information Modeling) transformisala je građevinsku industriju stvaranjem virtuelnih modela zgrada koji mogu biti analizirani, modifikovani i deljeni među različitim zainteresovanim stranama. Međutim, proces BIM-a i dalje se suočava sa izazovima kao što su interoperabilnost podataka, bezbednost i saradnja. Tehnologija blockchain-a, sa svojom decentralizovanom i sigurnom prirodom, ima potencijal da se suoči sa ovim izazovima i da revolucionizuje način na koji se BIM koristi u građevinarstvu.

Izazovi u BIM-u

Uprkos prednostima BIM-a, tehnologija još uvek ima neke izazove koji sprečavaju njegovu široku upotrebu. Jedan od značajnih izazova je interoperabilnost podataka, koja se odnosi na sposobnost različitih softverskih aplikacija da razmenjuju podatke bez problema. Nedostatak interoperabilnosti podataka u BIM-u može dovesti do grešaka i kašnjenja u građevinskim projektima.

Drugi izazov u BIM-u je bezbednost. Kako se podaci o BIM-u dele među različitim zainteresovanim stranama, postoji rizik od curenja podataka i sajber napada. Osim toga, ne postoji standardni način zaštite podataka o BIM-u, što predstavlja izazov za organizacije koje rukuju osetljivim informacijama.

Na kraju, BIM zahteva saradnju među zainteresovanim stranama koje mogu biti geografski razdvojene. Međutim, saradnja može biti izazov zbog nedostatka centralizovane platforme za deljenje i upravljanje podacima.

Šta je blockchain tehnologija?

Tehnologija blockchain-a je decentralizovana, distribuirana knjiga koja beleži transakcije sigurno i transparentno. To je tehnologija koja pokreće kriptovalute poput Bitkoina, ali njene aplikacije idu izvan finansija. Tehnologija blockchain-a se usvaja u različitim industrijama kao što su zdravstvo, lanac snabdevanja i nekretnine, da navedemo samo neke.

Kako tehnologija blockchain-a može revolucionizovati BIM?

  • Interoperabilnost podataka: Tehnologija blockchain-a može omogućiti interoperabilnost podataka u BIM-u stvaranjem standardizovanog formata za razmenu podataka. Sa blockchain-om, podaci se mogu čuvati u distribuiranoj knjizi koja omogućava različitim softverskim aplikacijama da im pristupe bez problema. Ovo može eliminisati greške i kašnjenja koja su uzrokovana nedostatkom interoperabilnosti podataka u BIM-u.
  • Sigurnost: Tehnologija blockchain-a može poboljšati sigurnost BIM podataka stvarajući sistem koji je otporan na manipulacije i transparentan. Blockchain koristi kriptografske algoritme za zaštitu podataka, a jednom kada su podaci zabeleženi na blockchain-u, ne mogu biti izmenjeni ili obrisani bez saglasnosti učesnika u mreži. Ovo može sprečiti kršenja podataka i sajber napade koji predstavljaju značajan rizik za BIM podatke.
  • Saradnja: Tehnologija blockchain-a može omogućiti saradnju među zainteresovanim stranama stvarajući decentralizovanu platformu za deljenje i upravljanje podacima. Sa blockchain-om, zainteresovane strane mogu pristupati i menjati podatke u realnom vremenu, a promene koje se naprave na podacima zabeleže se na blockchain-u, stvarajući transparentan i revizibilan sistem.

Nekoliko građevinskih firmi već istražuje upotrebu blockchain tehnologije u BIM-u. Na primer, Skanska, vodeća građevinska firma, koristi blockchain tehnologiju za poboljšanje transparentnosti i sigurnosti BIM podataka. Firma je razvila blockchain-baziranu platformu nazvanu „Supply Chain Manager“, koja omogućava zainteresovanim stranama da prate i verifikuju autentičnost građevinskih materijala. Kako tvrde, Skanska blockchain alat omogućava uštedu od 25% u troškovima i vremenu.

Implementacija

Još jedna studija slučaja je sa Univerziteta u Kembridžu, gde istraživači razvijaju blockchain-baziran sistem za praćenje i upravljanje BIM podacima. Cilj sistema je omogućiti saradnju među zainteresovanim stranama održavajući pritom sigurnost i integritet BIM podataka.

Šta je sledeće?

Potencijal blockchain tehnologije u BIM tehnologiji nije ograničen samo na fazu izgradnje. Čak i nakon završetka gradnje, blockchain tehnologija može pomoći u poboljšanju procesa upravljanja objektima. Čuvanjem informacija o korišćenim materijalima, istoriji održavanja i drugim važnim podacima na blockchainu, menadžeri objekata mogu bolje razumeti stanje objekta i donositi informisane odluke o održavanju i nadgradnji.

Osim toga, blockchain može pomoći u poboljšanju energetske efikasnosti zgrada. Pametni ugovori mogu se koristiti za automatizaciju procesa praćenja i prilagođavanja potrošnje energije objekta na osnovu faktora poput zauzetosti i vremenskih uslova. To može pomoći u smanjenju gubitka energije i smanjenju operativnih troškova za vlasnike zgrada.

Još jedna potencijalna primjena blockchaina u BIM tehnologiji je u oblasti finansiranja projekata. Projekti izgradnje često uključuju više strana, uključujući izvođače radova, podizvođače, dobavljače i investitore. Korišćenjem blockchain tehnologije za stvaranje zajedničke knjige finansijskih transakcija, može se pomoći u osiguravanju da svi uključeni budu plaćeni fer i na vrijeme. To može pomoći u smanjenju sporova i poboljšanju transparentnosti u građevinskoj industriji.

Uprkos mnogim potencijalnim prednostima blockchaina u BIM tehnologiji, postoje i izazovi koje treba prevazići. Jedan od najvećih izazova je interoperabilnost. Postoji mnogo različitih BIM softverskih platformi dostupnih, a često koriste različite formate datoteka i strukture podataka. To može otežati dijeljenje podataka između platformi i stvaranje glatke radne procedure.

Još jedan izazov je sigurnost podataka. Iako je blockchain tehnologija dizajnirana da bude sigurna, postoji uvijek rizik od kibernetičkih napada ili curenja podataka. Važno je primijeniti snažne sigurnosne mjere i protokole za zaštitu osjetljivih podataka.

Zaključno, blockchain tehnologija ima potencijal da revolucionizuje način na koji pristupamo modelovanju informacija o izgradnji (BIM) u građevinskoj industriji. Pružajući sigurnu i transparentnu platformu za skladištenje i deljenje podataka, blockchain može pomoći u poboljšanju saradnje, efikasnosti i poverenja među zainteresovanim stranama u procesu izgradnje. Iako postoje izazovi koje treba prevazići, beneficije blockchaina u tehnologiji BIM su prevelike da bi se zanemarile. Kako građevinska industrija nastavlja da se razvija, jasno je da će blockchain igrati ključnu ulogu u oblikovanju njene budućnosti.