Godina:
2020/2021​
Klijent:
Heijmans Utilitiet
Pružene usluge:
BIM Konsultacija, BIM Podrška
The Technology Accelerators

Zadatak:

Čineći inženjersko odeljenje Heijmansa spremnim za digitalno usvajanje Blizanaca,koristeći agilne i LEAN tehnike. Implementacija novog softvera i obuka ljudi na poslu.Razvijanje optimizacija sa Heijmans timom na BIM procesu.

Rezultati:

Integrisani predlošci, centralizovana platforma znanja. Kontinuirano poboljšanje je sada standard.