Godina:
2021
Klijent:
BAM Advies & Engineering
Pružene usluge:
Projektovanje i inženjerski projekti
Veličina:
16.500 m2
Ukupna cena projekta:
€60 milliona
status:
u toku

Zadatak:

Modelovanje električnih sistema i koordinacija sa građevinskim i mehaničkim sistemima.  Izrada isporuka kao što su šeme, podni avioni  i crteži  za ugrađene kondute u podovima i zidovima.

Rezultati:

U toku.